Dewaele bundelt binnenkort zijn krachten met Turner, Van der Build, De Syndic, De Patrimonie en Build & Boost.

Klik hier voor meer info

Zijn jullie financieel klaar om 100 jaar te worden?

“Ons pensioen”, een gespreksonderwerp dat naarmate we ouder worden meer en meer over de tongen gaat en tegelijkertijd toch wat angst inboezemt, want: wat gaan we dan doen en vooral: hoe gaan we dat allemaal betalen? Wij geven jullie graag mee hoe investeren in vastgoed hierop hét antwoord kan bieden.

Het wettelijk pensioen: de belangrijkste feiten op een rijtje

Dat we voorlopig door de band genomen op pensioen gaan op een leeftijd van 65 à 67 jaar en het bedrag aan pensioen dat we vervolgens van vadertje staat ontvangen, afhankelijk is van het professioneel statuut waaronder we voordien hebben gewerkt, de duur van onze loopbaan en de hoogte van het daarbij horende loon, is geen nieuws. 

De cijfers die hierbij horen - en het zijn net deze cijfers die ertoe doen - zijn evenwel veel minder gekend. Wij geven hieronder de cijfers mee die op vandaag horen bij een volledige loopbaan (45 jaar):

Rustpensioen

Minimum

Maximum

Alleenstaande werknemer

€ 1.291,69

€ 2.498,82

Gezinspensioen werknemer

€ 1.614,10

€ 3.119,78

Alleenstaande zelfstandige

€ 1.266,37

€ 1.405,17

Gezinspensioen zelfstandige

€ 1.582,46

€ 1.745,42

Bron: website Federale Pensioendienst (werknemers), website Xerius (zelfstandigen)

Maak jouw pensioenrekening!

De hamvraag in aanloop naar het pensioen is zonder twijfel: “Volstaat dit wettelijk pensioen om mijn huidige levensstandaard te behouden en hoeveel spaargeld heb ik nodig indien dit niet het geval is?”. Omwille van die reden, is het interessant om nu al je “pensioenrekening” te maken. 

We tonen dit aan aan de hand van de situatie van Ludo (48 jaar) en Martine (47 jaar) die op hun 65ste op pensioen wensen te gaan en op vandaag € 100.000 hebben gespaard. 

1. Hoeveel budget nodig per maand?

Ludo en Martine maken een overzicht van hun vaste kosten en maken hierbij een opsplitsing tussen:

 • dagdagelijkse kosten (vb.: voeding, kledij, energieverbruik)

 • jaarlijkse kosten (vb.: onroerende voorheffing)

Hiervoor hebben zij normaliter een budget van ongeveer € 3.000 per maand nodig. Evenwel moeten zij ook rekening houden met:

 • uitzonderlijke kosten (vb.: herstellingskost wagen, herstellingskosten aan het huis)

 • “genieten-van-ons-pensioen”-kosten (vb.: reizen, kleinkinderen in de watten leggen)

opdat ze hun normale levensstandaard zouden kunnen aanhouden en ze tijdens hun pensioen zouden kunnen genieten van het leven. Hiervoor rekenen Ludo en Martine op een bijkomend bedrag van € 1.200/maand, wat een totaal van € 4.200/maand oplevert.

2. Hoeveel spaargeld is er beschikbaar?

Indien Ludo en Martine de komende jaren niet bijkomend sparen op hun spaarrekening, zal deze € 100.000 over de komende periode van 17 jaar - rekening houdende met een rendement van 0,11% - evolueren als volgt:

3. Hebben ze nog een aanvullend pensioen voorzien?

Ludo en Martine beslisten ook om aan pensioensparen te doen wat hen éénmaal ze op pensioen zijn, een bijkomende maandelijkse uitkering (hier: € 900) zal opleveren.

Naast dit pensioensparen (de zogenaamde derde pensioenpijler), konden ze ook gekozen hebben voor een groepsverzekering, IPT of VAPZ (de zogenaamde tweede pensioenpijler).

4. Hoe snel is het spaarpotje op?

Benodigd budget/maand

€ 4.200,00

Wettelijk pensioen/maand

 • € 2.150,00

Aanvullend pensioen/maand

 • € 900

Te kort/maand

€ 1.150,00

Gelet op deze opleg per maand en de beschikbare “spaarpot” van € 101.887, is de spaarpot van Ludo en Martine na iets meer dan 7 jaar volledig opgebruikt. Op de leeftijd van 72 jaar zullen zij bijgevolg aanzienlijk moeten inboeten op hun normale manier van leven.

Dé oplossing: de “vierde pensioenpijler”: eigen beleggingen

Om het wettelijk en aanvullend pensioen verder aan te vullen, kiezen de meeste mensen ervoor om doorheen de beroepsloopbaan zelf een spaarpotje aan te leggen. Velen kiezen hierbij voor het klassieke spaarboekje - in 2019 stond hier in België maar liefst € 274 miljard op! - waarvan de opbrengst op vandaag evenwel lager ligt dan de inflatie. Dit volstaan dan ook niet, zoals ook blijkt uit het voorbeeld van Ludo en Martine.

Daarnaast wordt vaak ook nog gekozen voor sparen via obligaties en kasbons, al zijn de enorme rendementen die we kenden in de jaren 80 voltooid verleden tijd. Velen wenden zich ook tot de beurs, al is het maar de vraag in hoeverre men dit zal aandurven in het post-Corona-tijdperk.

Een laatste mogelijkheid waar veel Belgen aan verknocht zijn, is investeren in vastgoed; het zogenaamde “beleggen in baksteen”.

Vastgoed als belegging: dé oplossing?

De “return” bij het beleggen in vastgoed is een combinatie van een waaier aan elementen, nl.:

1. De huurprijs

Deze kan jaarlijks worden geïndexeerd en levert normaliter een rendement van 2 à 4 % op.

2. De meerwaarde 

Dit hangt in grote mate af van de interesse van de markt: zijn er mensen die een woning nodig hebben en deze willen huren of kopen?

Daar waar het aantal huishoudens de afgelopen jaren stelselmatig steeg, zal deze trend naar de toekomst toe ook aanhouden:

Bron: StatBel

Hierbij blijft de gezinsverdunning zich verderzetten en blijft het aantal gezinnen toenemen. Er zal bijgevolg verder nood zijn aan een veelheid van vastgoed om deze gezinnen te kunnen huisvesten. Investeren in residentieel vastgoed blijft omwille van die reden zeker een goed idee.

3. De fiscaliteit

Beslis je om te investeren in vastgoed en sluit je hiervoor een lening af, dan biedt dit ook fiscale voordelen:

 • federale intrestaftrek

Meer in het bijzonder mogen de intresten op de aangegane lening, afgetrokken worden van de onroerende inkomsten. Zo wordt de financieringslast aanzienlijk verminderd (zelfs ½ bij een marginaal tarief van 50%).

 • fiscaal voordeel langetermijnsparen

Wordt geïnvesteerd in vastgoed en wordt hiervoor een lening aangegaan, dan kan ook het federaal fiscaal voordeel van het langetermijnsparen worden benut - op voorwaarde dat dit nog niet is aangewend voor pensioensparen. Dit potje van maximaal € 2.390 per persoon dat je mag opnemen in je belastingaangifte, levert een fiscaal voordeel van 30% op en bedraagt bijgevolg € 707 per persoon. 

4. Het optimaal benutten van de financiële middelen via “het hefboomeffect”

Los van het fiscale voordeel zoals hierboven omschreven, is het - met het zicht op maximaal rendement - aanbevolen om bij de aankoop van vastgoed als investering, ook een bedrag te ontlenen. Op die manier kan meer geïnvesteerd worden en stijgt het rendement; dit is het zogenaamde “hefboomeffect” dat hierna aan de hand van een voorbeeld wordt geduid. 

Meer in het bijzonder betreft het hier de aankoop van een nieuwbouw appartement - met een KI van € 800 - aan een prijs van € 247.556 inclusief kosten. Ludo en Martine doen hierbij een eigen inbreng van € 100.000 en ontlenen een bedrag van € 147.556 - zodat er een maandelijkse aflossing van € 678,30 moet gebeuren. Ze brengen vervolgens een maandelijkse huur van € 750 - die jaarlijks wordt geïndexeerd - in rekening aan de huurders en voorzien dat de eigen kosten - onroerende voorheffing, herstelling,... - 12% tot 18% van deze verhuurprijs uitmaken:

 

Geïndexeerde netto-opbrengsten

Aankoop nieuwbouw appartement met financiering aan 1% op 20 jaar

Eigen middelen op spaar- rekening 20 jaar aanhouden

Startbedrag

€ 100.000

€ 100.000

Belastingvoordeel op kapitaalsaflossingen

€2.390 pp x 2 p x 30% x 20 jaar à 28.680

/

Belastingdruk op onroerend inkomen

KI geïndexeerd x 1,4 aan marginale aanslagvoet van 50>#/p###

→ Totaal te betalen belasting: -20.346

/

Belastingvoordeel op onroerend inkomen

€15.236 totale interestlast aan 50% belastingvoordeel (marginale aanslagvoet): € 7.615

/

Cashflow

verschil tussen huurinkomsten en de bankaflossingen

€ 16.150 

De huuropbrengsten zijn iets hoger dan de maandaflossingen

€ 2.223,14 

  belegd à 0,11% per jaar bij de bank

Verkoop appartement na 20 j

€ 301.699

/

Totaal beschikbaar

€ 333.798

€ 102.223,14

Met die € 333.798 kunnen Ludo en Martine hun normale levensstandaard iets meer dan 24 jaar - i.p.v. 7 jaar - aanhouden. Een bedrag van € 100.000 in vastgoed investeren zorgt dus voor 17 jaar extra leefcomfort.

Laat je begeleiden!

Het financieel plannen van het pensioen start dus best zo vroeg mogelijk en mét de ondersteuning van een professional. Deze zal je financiële mogelijkheden in zijn geheel bekijken en daarbij ook rekening houden met volgende zaken:

 • beslis rationeel en niet emotioneel: het mooiste pand is zelden de beste belegging

 • mik op een zo groot mogelijke doelgroep naar verhuur en herverkoop toe

 • wees realistisch qua huurprijs en vermijd leegstand

 • incasseer tijdig je meerwaarde zorg dat je op pensioenleeftijd enkel nieuwe of recente eigendommen bezit en blijf gespaard van renovatiekosten

 • maak gebruik van alle fiscale mogelijkheden

 • leningen zijn nog nooit zo goedkoop geweest: profiteer van die historisch opportuniteit

Meer weten? Neem dan zeker een kijkje op www.depatrimonie.be!


Om jouw ervaring op onze website zo gemakkelijk mogelijk te maken verwerkt Dewaele vastgoedgroep jouw gegevens en bewaart ze jouw voorkeuren. Zo kun je op elk moment de draad weer oppikken. Dewaele Vastgoedgroep maakt hierbij gebruik van cookies. Door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken of gebruik te blijven maken van deze website en onze diensten, ga je akkoord met de privacy policy, die ook de cookie policy bevat. Wil je meer weten over cookies of hoe wij jou op sociale media gepersonaliseerde berichten kunnen sturen? Lees meer