De reglementen van een syndicus

Binnen een mede-eigendom is het belangrijk dat afspraken tussen mede-eigenaars op papier staan. Zo kent iedereen zijn rechten en plichten binnen het gebouw. Hiervoor zijn er een reeks documenten die opgesteld worden.

De 2 meest voorname zijn het "Reglement van orde" en het "Reglement van mede-eigendom", waarover hieronder meer informatie terug te vinden is.

Wat is het reglement van orde?

De Algemene Vergadering kan een reglement van orde opstellen. Het bevat de leefregels, woonregels en orderegels die de mede-eigenaars en bewoners moeten naleven in het appartementsgebouw. De bedoeling is om op een aangename manier met elkaar samen te leven en de goede gang van zaken binnen het gebouw te garanderen. Er kunnen onder meer regels over het deponeren van afval, over onderhoud en over nachtlawaai worden voorzien.

Het document dient, binnen een maand na de opstelling, neergelegd te worden op de zetel van de Vereniging van mede-eigendommen (VME). Deze neerlegging is voorzien in art. 577-10,§2 van de Appartementswet en moet gebeuren door de syndicus. Is de syndicus nog niet benoemd, dan gebeurt de neerlegging op initiatief van de mede-eigenaars.

Wat is het reglement van mede-eigendom?

Een tweede reglement die belangrijk is, is het "Reglement van mede-eigendom"! Dit is de verzameling van artikelen die opgesteld zijn door de notaris en die zijn ingelast in de statuten van een appartementsgebouw. Het regelt alles met betrekking tot de verdeling van het eigendom, de instandhouding, het onderhoud en de herbouw van het gebouw. Tevens wordt de werking van de Algemene Vergadering, van de raad van beheer en van de syndicus erin verklaard.

Verplichte onderdelen van het "Reglement van mede-eigendom":

  1. de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten;
  2. de met redenen omklede criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de lasten;
  3. de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering;
  4. de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheid, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen;
  5. de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarbinnen de gewone algemene vergadering van de VME plaatsvindt.
Om jouw ervaring op onze website zo gemakkelijk mogelijk te maken verwerkt Dewaele vastgoedgroep jouw gegevens en bewaart ze jouw voorkeuren. Zo kun je op elk moment de draad weer oppikken. Dewaele Vastgoedgroep maakt hierbij gebruik van cookies. Door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken of gebruik te blijven maken van deze website en onze diensten, ga je akkoord met de privacy policy, die ook de cookie policy bevat. Wil je meer weten over cookies of hoe wij jou op sociale media gepersonaliseerde berichten kunnen sturen? Lees meer